Evaluari Risc

EVALUĂRI DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ

Specialiștii Justice Security  identifică riscurile, analizează datele referitoare la diferite aspecte ce țin de securitatea clientului urmând să recomande măsurile necesare privind controlul și prevenirea riscurilor.

Analiza de risc la securitate fizică este un document obligatoriu pentru toate firmele, indiferent de natura capitalului social, menit să  asigure identificarea vulnerabilitãţilor şi a riscurilor şi sã indice mãsurile de protecţie necesare obiectivului analizat.

Obligația firmelor de a asigura paza bunurilor ori valorilor deținute este inclusă în Legea nr. 333/2003  iar  H.G.  nr. 301/2012 prevede la art. 2 alin. 1 că  ,,Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică”.

Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:

  • definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;
  • stabilirea metodei și a instrumentelor de lucru;
  • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum și a potențialelor consecințe;
  • analizarea riscurilor la securitatea fizică;
  • estimarea riscurilor unității beneficiare;
  • întocmirea Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una din următoarele situaţii:

  • cel puţin o dată la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
  • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
  • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

Ai nevoie de ajutor?

Vă stăm la dispoziție pentru orice aveți nevoie. Mai jos regăsiți datele de contact în funcție de informațiile care vă interesează.